Valide CSS!

Wat gebeurde er en wanneer? - Reünisten Vereniging Vuurleidingsmonteurs, Wapenelektronicamonteurs en Wapentechnische-Dienst Electrotechniek der KM

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Wat gebeurde er en wanneer?

Nostalgie > RVVWpedia

Wat gebeurde er en wanneer?

Aanneming van personeel.
Elektro- en vuurleidingsmonteurs en torpedomakers, 1948
1945-1984

Bouw van de torpebootjagers Hr Ms Isaac Sweers en Hr Ms Philips van Almonde.
1946-1957

Toekenning en intrekking van stamboeknummers van respectievelijk intredend en
overleden militair personeel.
1947, 1950

Aankoop van de torpedobootjager Garland
van de Engelse admiraliteit.
1947-1948

Teruggave door Noorwegen van 2 kanonnen, type Bofors 12 cm., nr.8,
afkomstig van door de Duitse bezetter in Nederland gevorderde kanonneerboot K2.
1947-1949

Bouw van 4 onderzeebootjagers (Hr Ms Holland, Hr Ms Zeeland
, Hr Ms Noord-Brabant en Hr Ms Gelderland).
1947-1958

Aankoop van 12 kanonnen, 12 cm. en 24 reverve kernbuizen voor de
onderzeebootjagers van de Holland
- en Frieslandklasse.
1947-1959

Bouw van 4 onderzeebootjagers1947B (Hr Ms Friesland
, Hr Ms Groningen, Hr Ms Drenthe en Hr Ms Amsterdam), onderzeebootjager 1947-1949 (Hr Ms Rotterdam), 2 onderzeebootjagers 1949 (Hr Ms Limburg en Hr Ms Utrecht) en de onderzeebootjager 1949 (Hr Ms Overijssel).
1947-1964

Aankoop van vuurleidinginstallaties voor de kruisers Hr Ms De Ruyter en Hr Ms De
Zeven Provinciën en de onderzeebootjagers 1947 evenals de inbouw van afstandsbesturing in de geschuttorens van genoemde kruisers.
1947-1982

Verbouwingen van Hr Ms Kortenaer, Hr Ms Evertsen, Hr Ms Piet Hein, Hr Ms Tjerk
Hiddes, Hr Ms Van Galen en Hr Ms Banckert.
1948-1949

Verbouwing van Hr Ms Zwaardvis en Hr Ms Tijgerhaai met snuiverinstallaties en
opzetbare radarmasten.
1948-1950

Vaststelling cz 1925 betreffende het dragen van het witte hoofddeksel bij het
blauwe uniform.
1948-1959

Aankoop van vuurleidings- en voedingsapparaten voor tolvizieren
t.b.v. de kruisers en onderzeebootjagers.
1948-1953

Aankoop van afstandsbesturingsapparatuur voor de kanonnen, 15 cm., voor de
kruisers Hr Ms De Zeven Provinciën en De Ruyter.
1948-1949, 1951, 1955

Afsluiten van een bouwverzekering voor de vuurleidinginstallatie van de in
aanbouw zijnde kruisers Hr Ms De Ruyter en Hr Ms De Zeven Provinciën, evenals de
afwikkeling van schade aan de vuurleidinginstallatie van de bovengenoemde kruisers.
1949-1959

Bouw van 10 lanceerinrichtingen voor 10,3 cm
raketten en 6 rakettenautomaten.
1949-1959

Aankoop van 36 mitrailleurs nr.6, 40 mm. en reservedelen voor de onderzeebootjagers
1949.
1950-1959

Bouw door de RDM en de Dok- en Werf Maatschappij Wilton-Feijnoord van
onderzeeboten 1949 van de Dolfijnklasse
.
1949-1963

Aankoop van visuele doelaanwijzingsinstallaties,tolstoringsindicatie-
systemen en vuurleidinginstallaties.
1950-1957

Bouw van de flottieljeleider Hr Ms Jacob van Heemskerck
.
1950

Vaststelling voor de aankoop van een radartoestel voor het bepalen van de
aanvankelijke snelheid van geschutsprojectielen.
1950

Bouw van de kruisers Hr Ms De Zeven Provinciën
en Hr Ms De Ruyter.
1950-1955

Afstoting van de torpedobootjager Hr Ms Piet Hein
.
1950-1961

Invoering van de benaming van marinenummer en het gebruik van feuillenummer
en stamboeknummer.
1951

Benoeming van een vertegenwoordiger in het bestuur van de Stichting Luchtvaart-Nijverheidsonderwijs en in het bestuur van de Stichting school voor
luchtvaarttechniek "Anthony Fokkerschool".
1951-1978

Bouw van mijnenvegers en torpedojagers door de KM voor de Pakistaanse marine.
1952

Aankoop van vuurleidingsapparaten voor tolvizieren.
1952-1953

Aankoop van 4 stuks geschut 15cm
., 8 stuks geschut 57 cm., 54 stuks geschut 40 mm., 12 stuks geschut 12 cm. voor kruisers en onderzeebootjagers 1947.
1952-1959

Vaststelling voorontwerp van een voorschrift betreffende het artilleriemateriaal,
deel 3, technisch beheer van vuurleidingmaterieel.
1952, 1956

Verbouwingen en reparaties aan Hr Ms Karel Doorman
.
1952-1960

Vaststelling en intrekking van voorschriften voor het gebruik van
vuurleidingstoestellen en installaties aan boord van de fregatten van de Van
Amstelklasse.
1952-1969

Aanpassingen aan de in aanbouw zijnde kruisers Hr Ms De Ruyter en Hr Ms De
Zeven Provinciën.
1953

Brief van de minister aan de marine-attaché te Londen inzake de teruggave van de
in bruikleen ontvangen onderzeeboot Hr Ms Dolfijn.
1953

Vaststelling, herziening en intrekking voorontwerp voorschrift betreffende de 40
mm. vuurleidinginstallaties aan boord van de onderzeebootjagers van de Frieslandklasse (VVKM 357).
1953-1982

Afstoting van de kruiser Hr Ms Jacob van Heemskerck
.
1954-1970

Aanpassingen aan de kruiser Hr Ms De Zeven Provinciën
.
1954-1971

Aanpassingen aan fregatten, type PCE (Roofdierklasse)
.
1954-1977

Vaststelling en intrekking voorontwerp voorschrift betreffende
vuurleidinginstallaties aan boord van de onderzeebootjagers van de Frieslandklasse
(9B 20 4A).
1955, 1960, 1962

Vaststelling, aanvulling en intrekking van voorontwerp gebruiksvoorschrift
betreffende de vuurleidinginstallaties van 40 mm. aan boord van de kruisers Hr Ms
De Ruyter en De Zeven Provinciën (GB nr.20 (7A)).
1955-1979

Vaststelling, aanvullingen en intrekking van een handleiding betreffende de
vuurleidinginstallatie aan boord van de kruisers en de jagers van de Friesland- en
Hollandklassen.
1955-1982

Afstoting van het fregat Hr Ms Ternate
.
1956

Afstoting van de torpedoobootjagers Hr Ms Van Galen en Hr Ms Banckert.
1956-1957

Rapporten betreffende het geschut en vuurleiding aan boord van Hr Ms De Zeven
Provinciën evenals diverse vlootbezoeken.
1956-1958

Teruggave van de Amerikaanse marine van het fregat Hr Ms Lynx
.
1956, 1961

Vaststelling en intrekking voorontwerp voorschrift (GB 20) betreffende de
vuurleidinginstallaties aan boord van de kruisers Hr Ms De Ruyter en Hr Ms De
Zeven Provinciën.
1956-1979

Opmerkingen op het voorontwerp voorschrift inzake de vuurleidinginstallatie tegenonderzeeboten
(VITO).
1957

Afstoting van het fregat Hr Ms Jan van Brakel
.
1957

Bouw van 16 onderwatermijnenvegers; Hr Ms Alblas, Lacomblé, Van Straelen, Van
Well Groeneveld, Zomer, Van der Well, Houtepen, Van Moppes, Chömpff, Van 't Hoff, Mahu, Van Versendaal, Bussemaker, Van Hamel, Schuiling en Staverman.
1957-1962

Vaststelling en wijzigingen cz 2261en 2284 betreffende administratieve bescheiden
op het gebied van elektronische installaties aan boord van Hr Ms schepen, welke vallen onder de zorg van de elektromonteur respectievelijk radioradar- of de vuurleidingmonteur evenals vaststelling mededeling 24B betreffende administratieve bescheiden voor elektronische installaties.
1957-1979

Vaststelling voorontwerp en aanvulling voorschrift (GB 20(9)) voor gebruik van de
vuurleidingtoestellen en vuurleidinginstallaties van de jagers van de
Frieslandklasse.
1958-1960

Afstoting van het vliegkampschip Hr Ms Karel Doorman
.
1958-1968

Vaststelling, aanvulling en intrekking voorontwerp voorschriften betreffende de
vuurleidinginstallaties van 12 cm., nr.10, dubbel in toren, aan boord van de onderzeebootjagers van de Holland- en Frieslandklasse (VVKM 36, 321, 322, 323).
1958-1982

Verklaring van geen bezwaar door de KM tegen de aanbieding en eventuele
aanvaarding door de N.V. Nederlandse Verenigde Scheepsbouw Bureau van een
opdracht tot bouw van een onderzeeboot, bestrijdingsfregatten en
kustpatrouilleboten t.b.v. de Cubaanse marine.
1959

Afstoting van het fregat Hr Ms Ceram
.
1959

Vaststelling en wijziging voorontwerp voorschrift (GB 20(10)) betreffende de
vuurleidinginstallaties van 57 mm. aan boord van de kruisers Hr Ms De Ruyter en De Zeven Provinciën.
1959-1961

Aanpassingen van de vuurleiding-, onderzeebootbestrijding
- en sonarinstallaties van onderzeeboten van de Friesland- en Hollandklasse.
1959-1967

Afstoting van het logementschip Hr Ms Van Kinsbergen
.
1959, 1973

Afstoting van de onderzeebootjagers Hr Ms Zeeland en Hr Ms Johan Maurits van Nassau
.
1959, 1978-1979

Vaststelling en wijzigingen van de mededeling bewapening 252, betreffende
metingen voor lopen van geschut in vuurleidingverband aan boord van
onderzeebootjagers, fregatten en kruisers.
1959-1982

Vaststelling mededelingen bewapening 217 betreffende het verwisselen en gebruik
van magslips bij de vuurleidinginstallaties van de kruisers, de onderzeebootjagers van de Holland- en de Frieslandklasse evenals de 40 en 57 mm. vuurleidinginstallaties van de artillerieschool.
1960, 1964, 1967


Vaststelling, aanvulling en intrekking van een handleiding betreffende de
torpedovuurleidinginstallatie aan boord van de onderzeeboten van de Dolfijn- en
Potvisklasse (VVKM 220).
1960, 1965, 1973

Bouw van twee onderzeeboten van de Zwaardvis-klasse (Hr Ms Walrus en Hr Ms
Zeeleeuw).
Torpedo vuurleidinginstallaties, 1968-1971
1960-1978

Vaststelling en intrekking voorontwerp handleiding (GB 235) betreffende de
torpedovuurleidinginstallatie aan boord van de onderzeebootjager Hr Ms Utrecht.
1960, 1970

Verklaring van geen bezwaar tegen de levering van
het Seacat/HSA- wapensysteem aan de Spaanse marine met uitzondering van het geven van inlichtingen over antistoringsmaatregelen van dit systeem.
1961

Vaststelling nieuwe tolerantieformule voor testbladen t.b.v. vuurleidingen.
1961

Verklaring van geen bezwaar aan de N.V. Nederlandsche Vereenigde Scheepsbouw
bureaux te 's-Gravenhage tegen de bouw van 3 fregatten en de levering van CWE 10 sonarappatuur en M 5/1 vuurleiding t.b.v. de Argentijnse marine.
1961

Afstoting van de netpoortschepen Hr Ms Abraham Crijnssen, Hr Ms Abraham van
der Hulst, Hr Ms Jan van Gelder en Hr Ms Pieter Florisz.
1961

Wijziging benaming dienstvak vuurleidingmonteur in wapenelektronicamonteur.
1961

Overgang van geschutmaker en radio-radarmonteur naar het dienstvak
wapenelektronicamonteur.
1961, 1963

Verlenen van assistentie door de KM bij de bouw van een fregat voor de
Nigeriaanse marine, het in bruikleen afstaan van de Hr Ms Queen Wilhelmine
als varend opleidingsschip en de overdracht van Lee-enfield 7.7 mm geweren aan Nigeria.
1961-1964

Aanpassingen in de bouw en bewapening, waaronder het Terrier geleidewapensysteem
, van de kruiser Hr Ms De Zeven Provinciën.
1961-1975

Vaststelling aanvullingen (GB 193) op schema's van de elektrische installaties aan
boord van de onderzeebootjagers Hr Ms Holland, Noord Brabant, Gelderland en Zeeland t.b.v. de vuurleidingmonteurs.
1961-1968

Afstoting van het fregat Hr Ms Kortenaer.
1962

Afstoting van het fregat Hr Ms Evertsen.
1962-1963

Vaststelling en intrekking mededeling bewapening 314 betreffende onderhoud van
de reservemotoren van vuurleidinginstallaties.
1962, 1964

Aankoop van de fregatten ("Van Speijk", "Van Galen", "Isaac Sweers", "Tjerk
Hiddes", "Van Nes" en "Evertsen").
HSA vuurleiding project (seacat simulatoren), 1963-1976
Seacat wapensysteem
, 1962-1975
Radar en vuurleidinginstallaties, 1963-1969
Asdic- en sonar installaties, 1962-1970
1962-1976

Vaststelling schema's en aanvullingen (GB 236) van de elektrische installatie aan
boord van de onderzeeboten van de Dolfijnklasse t.b.v. de elektromonteurs, deel II: de torpedovuurleiding.
1962-1968

Brief aan de CZMNED betreffende de verstrekking van windowraketten
aan de kruisers en jagers van de Frieslandklasse.
1963

Afstoting van de onderzeeboot Hr Ms Zwaardvis.
1963

Vaststelling en aanvulling voorschriften (GB 221) betreffende de schema's van de
elektrische installatie bij de marinekazerne Erfprins, t.b.v. de opleiding voor wapenelektronicamonteurs op het gebied van de 40 en 57 mm. vuurleidingen en de mitrailleurs van 40 en 57 mm., nr.6 en 1 op opstelling nr.13 en dubbel I.T., nr.221.
1963, 1965

Opleidingen voor vuurleiding, radarapparatuur en onderzeebootbestrijding t.b.v.
de fregatten van de Van Speijkklasse in het VK.
1963-1968

Vaststelling en intrekking voorontwerp voorschrift (GB 20(11)) betreffende de
vuurleidinginstallatie van 15 cm. aan boord van de kruisers Hr Ms De Ruyter en De Zeven Provinciën.
1963-1979

Vaststelling en intrekking mededeling bewapening 431 betreffende
vuurleidinginstallaties aan boord van kruisers, onderzeebootjagers en bij de
artillerieschool.
1964, 1977-1978

Afschaffen van de borstlap en verwijderen daarvan uit het PSU.
1965

Verzoeken van de Nederlandse scheepsbouw aan de KM voor hulpverlening bij de
bouw van schepen voor de Zuid-Afrikaanse marine.
1965-1967

Vaststelling mededeling bewapening 369 betreffende het herkenbaar maken van
servomotoren, uitgevoerd met een verstifte as t.b.v.vuurleiding- installaties.
1966

Contract tussen de minister van Defensie en de N.V. HSA te Hengelo t.a.v. het
leveren van vuurleidings-installaties en radar- en gevechtsinformatie- apparatuur t.b.v. de in aanbouw zijnde fregatten van de Van Speyck klasse.
1967

Afstoting van de fregatten Hr Ms De Bitter, De Zeeuw, Dubois, Van Amstel, Van
Ewijck en Van Zijl.
1967

Powerdoelsaanwijzing (GB 20(5A)) van vuurleidinginstallaties.
1967, 1972

Samenwerking met HSA betreffende het verlenen van diensten en verrichten van
werkzaamheden op het gebied van Systeem "Engineering" voor het Wapen- en Commando-systeem van Geleide Wapen fregatten.
1968

Afstoting van het logementschip Hr Ms Tromp.
1968

Advies betreffende het al dan niet handhaven van de voorspelfoutrekenaar in vuurleiding 12 en 15 cm.
1968

Levering van onderzeeboten door de Sovjet Unie aan India en een overeenkomst
tussen Nederland en India betreffende de beveiliging van gegevens m.b.t. de levering en licentieproductie van radar en vuurleiding voor de marine van India.
1968-1969

Vaststelling en aanvullingen betreffende de handleiding vuurleidinginstallatie aan
boord van fregatten van de Van Speijkklasse (VVKM 293, 362, 364, 382).
1968-1975

Bouw van geleidewapen fregatten Hr Ms Tromp en Hr Ms De Ruyter.
1969

Vaststelling en wijzigingen VVKM 331 betreffende de handleiding onderzeeboot -
torpedovuurleidinginstallaties M8/7-M8/17.
1970-1979

Aankoop van vuurleidingsystemen, type WM 25.
1970-1980

Afstoting van de onderzeeboot Hr Ms Walrus.
1971

Aankoop van radarverbeteringen voor de vuurleidinginstallatie, type M 22.
1971-1972

Vaststelling, aanvulling en intrekking voorschrift betreffende de vuurleidinginstallatie, behorende bij de mitrailleur van 57 mm., nr.1 (dubbel in
toren), aan boord van kruisers (VVKM 246).
1971-1978

Vaststelling en aanvullingen handleiding betreffende de
torpedovuurleidinginstallaties M8/7 en M8/17 aan boord van de onderzeeboten van
de Dolfijn-, Potvis- en Zwaardvisklasse (VVKM 331).
1971-1979

Overeenkomst tussen de minister van Defensie en N.V. HSA te Hengelo t.a.v. de
gedeeltelijke ontwikkeling van de radarverbeteringen in de M22-
vuurleidingsinstallatie.
1972

Contract tussen de minister van Defensie en N.V. HSA te Hengelo t.a.v. het
vervaardigen en het leveren van 2 stuks Digitale Automatisch
Informatie- verwerkende Systemen (DAISY).
1972

Afstoting van het logementschip Hr Ms Hertog Hendrik.
1972

Afstoting van de kruiser Hr Ms De Ruyter.
1972-1973

Aanvulling en intrekking voorschrift betreffende de vuurleidinginstallatie aan boord
van de onderzeebootjagers van de Frieslandklasse (VVKM 394).
1972-1973, 1982

Vaststelling en aanvullingen voorschrift betreffende de vuurleidinginstallatie M44
behorende bij de Seacat geleide wapenbatterij aan boord van de fregatten van de Van Speijkklasse (VVKM 363).
1972-1977

Aanpassingen van de torpedovuurleidinginstallaties van de onderzeeboten van de
Dolfijn-, Potvis- en Zwaardvisklassen en de onderzeebootbestrijding- school Zeearend.
1972-1978

Bouw van het BOZ-schip Hr Ms Zuiderkruis.
1972-1981, 1984

Aanschaf van sonarinstallaties, type AN/SQS-505. (incl. rapport inzake keuze
medium range sonarinstallatie voor standaard-fregat).
1972-1983

Vaststelling en intrekking Bekendmaking 950 betreffende het defect
meldingssysteem voor de M 44/45 vuurleidinginstallaties aan boord van de
fregatten van de Van Speijkklasse.
1972-1984

Aankoop van onderdelen van vuurleidingsystemen, type WM 25, voor het geleide
wapen fregat.
1973-1975

Akte, agreement of understanding en wijziging tussen de minister van Defensie van
Nederland en Peru t.a.v. de verkoop, inclusief opleiding personeel, van kruisers en torpedojagers.
1973, 1982-1983

Aankoop van scheepsgeschut, type 76/62 OTO C.30.II Compact.
1973-1982

Bouw van S-fregatten.
1973-1984

Contract tussen de minister van Defensie en N.V. HSA te Hengelo t.a.v. de
ontwikkeling van WM25 vuurleidingssystemen.
1974

Aankoop van een radarinstallatie en onderdelen, type Radome RO 309 S, voor het tweede geleidewapen fregat.
1974, 1976

Contracten en processen-verbaal van overname tussen de minister van Defensie en
de N.V. Koninklijke Maatschappij "De Schelde" te Vlissingen t.a.v. de bouw en leveren van de eerste serie van vier standaard-fregatten Hr Ms Kortenaer, Callenburgh, Van Kinsbergen en Banckert.
1974, 1977-1979, 1981

Contracten en processen-verbaal van overname tussen de minister van Defensie,
de N.V. Koninklijke Maatschappij De Schelde te Vlissingen en de RSV Machinefabrieken en Scheepswerven N.V. te Rotterdam t.a.v. de bouw en leveren van de tweede serie van vier standaard-fregatten Hr Ms Piet Hein, ex Witte de With, ex Pieter Florisz, Abraham Crijnssen en Jacob van Heemskerk.
1974, 1978-1984

Nederlands-Duitse samenwerking betreffende de bouw van fregatten binnen de
NAVO.
1975-1978

Samenwerking met België en Frankrijk betreffende de bouw van
mijnenbestrijdingsvaartuigen.
1975-1982

Contracten tussen de minister van Defensie, AB Bofors in Zweden, Dok- en Werf-
Maatschappij Wilton-Fijenoord te Schiedam en RSV Machinefabrieken en Scheepswerven N.V. te Rotterdam t.a.v. het leveren van drie CODOG korvetten aan Indonesië Nala, Malahayati en Fatahillah.
1975-1982

Vaststelling handleiding betreffende de vuurleidinginstallatie WM 25 (VVKM 431).
1975-1984

Afstoting van de kruiser Hr Ms De Zeven Provinciën.

1976-1977


Bouw van een derde serie van 4 S-fregatten.
1976-1980

Overdracht aan de Peruaanse marine van de onderzeebootjager Hr Ms Holland.
1977

Contracten en processen-verbaal van overname tussen de minister van Defensie,
de B.V. Koninklijke Maatschappij De Schelde te Vlissingen en de Dok- en Werf- Maatschappij Wilton-Fijenoord te Schiedam t.a.v. de bouw en het leveren van de derde serie van vier standaard-fregatten Hr Ms Bloys van Treslong, Jan van Brakel, Philips van Almonde en Pieter Florisz.
1977-1984

Aanpassingen aan de vuurleidinginstallatie, type M44 bij Hr Ms Tjerk Hiddes.
1978

Vaststelling en aanvullingen betreffende de handleiding van de vuurleiding
radarinstallatie STIR (VVKM 442).
1978-1983

Bouw van onderzeeboten van de Walrusklasse (incl. instelling van de Commissie
Operationele inzet en tactisch gebruik onderzeeboten van de Walrusklasse).
1978-1984

Afstoting van de onderzeebootjager Hr Ms Friesland.
1979

Aankoop van torpedobuizen, type MK 67 t.b.v. onderzeeboten van de Walrusklasse.
1979-1981

Contracten, wijzigingen en proces-verbaal van overname tussen de minister van
Defensie en de RDM te Rotterdam t.a.v. de bouw van twee onderzeeboten Hr Ms Walrus en Zeeleeuw.
1979, 1982-1983

Experiment met varend vrouwelijk militair personeel, een rapport "Met vrouwen
naar zee" en een rapport over ruim een jaar varen met mannen en vrouwen aan boord van Hr Ms Zuiderkruis.
1979-1983

Afstoting van de onderzeebootjager Hr Ms Limburg.
1980

Afstoting van de onderzeebootjager Hr Ms Amsterdam
1980

Afstoting van de onderzeebootjager Hr Ms Utrecht.
1980

MOU tussen de minister van Defensie van Nederland en Canada t.a.v. de
ontwikkeling en productie van AN/SQS-505 sonar materieel.
1980

Overeenkomst met Canada betreffende de uitwisseling van informatie evenals
onderlinge ondersteuning aan de met het Sound Path Indicator sonarsysteem uitgeruste schepen.
1980-1981

Afstoting van de onderzeebootjager Hr Ms Groningen.
1980-1981

Vaststelling handleidingen betreffende de vuurleidinginstallatie WM 25/42-349NE
(VVKM 459).
1980-1984

Afstoting van de onderzeebootjagers Hr Ms Drenthe en Hr Ms Rotterdam.
1981

Beschikking van de minister inzake de instelling van een projectofficier belast met
de voorbereiding van een praktijkonderwijsprogramma en
instandhoudingsregeling van het SEWACO aan boord van een stilliggend standaard
(S) fregat van de Kortenaerklasse.
1981

Afleggen van de eed/belofte door militair personeel.
1981-1982

Afstoting van de onderzeebootjager Hr Ms Overijssel.
1982

Afstoting van de fregatten Hr Ms Jaguar, Hr Ms Fret
en Hr Ms Wolf.
1983

Bouw van M-fregatten
.
1984 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu