Valide CSS!

Aktieve HR - Reünisten Vereniging Vuurleidingsmonteurs, Wapenelektronicamonteurs en Wapentechnische-Dienst Electrotechniek der KM

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Aktieve HR

Verenigings Informatie > Huishoudelijk Regelement

Huishoudelijk Reglement; Reünisten Vereniging
 Vuurleidingmonteurs/Wapenelektronicamonteurs KM
 
 
Artikel 01/04-18 - Leden en Begunstigers
 Zie artikel 03 statuten.
 1.       Leden kunnen zijn: zij die als WDE daadwerkelijk hebben gediend bij de Koninklijke Marine voortgekomenuit de dienstvakken Vuurleidingmonteur (VLMNT), Wapenelektronicamonteur (WEMNT) of als WDE hun eerste dienstverband zijn aangegaan.
 

Artikel 03/04-18 - Bestuur
 Zie artikel 07 statuten.
 1.       Een bestuurslid treedt volgens rooster af is en daarna direct herkiesbaar voor de in de statuten bepaalde periode. Een bestuurslid kan maximaal één maal herkiesbaar zijn voor een volgende periode.
 
 
Artikel 04/04-18 - Einde Bestuurslidmaatschap
 Zie artikel 12 statuten.
 1.       Als het bestuurslid twee aaneengesloten perioden bestuurslid is geweest.
 
 
Artikel 05/04-18 - Boekjaar en Jaarstukken
 Zie artikel 13 statuten.
 1.       De jaarstukken dienen tenminste 5 en maximaal 7 jaar bewaard te blijven.
 
 
Artikel 06/04-18 - Slotbepalingen
 1.       Dit Huishoudelijk Reglement treedt in werking na goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering op 11-04 2018.
 2.       Het dagelijks bestuur beslist in alle gevallen waarin de Wet, de Statuten of het Huishoudelijk Reglement niet voorziet/voorzien.
 

                   
 

 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu