Valide CSS!

Voorlopig HR - Reünisten Vereniging Vuurleidingsmonteurs, Wapenelektronicamonteurs en Wapentechnische-Dienst Electrotechniek der KM

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Voorlopig HR

Verenigings Informatie > Huishoudelijk Regelement

De huishoudelijke regels die nog aan wijzigingen onderhevig zijn of dienen vastgesteld te worden op de eerst volgende Algemene Leden Vergadering April 2019.


 
 

Huishoudelijk Reglement; Reünisten Vereniging
 Vuurleidingmonteurs/Wapenelektronicamonteurs KM
 
 
Artikel 02/04-18 - Rechten en Plichten van Leden en Begunstigers
 Zie artikel 04 statuten.
 1.       Leden die op een zodanige afstand van de plaats van de reünie woonachtig zijn en waarvan kan worden aangenomen dat zij zelden aan de reünie kunnen dan wel zullen nemen zijn vrijgesteld van het betalen van de jaarlijkse contributie. Zij betalen alleen hun contributie als ze daadwerkelijk aan de reünie deelnemen.
 

 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu