Valide CSS!

Agenda ALV 2018 - Reünisten Vereniging Vuurleidingsmonteurs, Wapenelektronicamonteurs en Wapentechnische-Dienst Electrotechniek der KM

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Agenda ALV 2018

Nieuws van de Secretaris
 
Agenda Algemene Ledenvergadering 11 april 2018:
 
 
1.              Opening

 
2.              Ingekomen stukken

 
3.              Notulen ALV 15 april 2017

 
4.              Stemming over het nieuwe Huishoudelijk Reglement (zie onder de Agenda).

 
5.              Jaarverslag 2017

 
6.              Kascontrole commissie 2017. Zodra de kascontrole heeft plaatsgevonden zal het financiële verslag,
 
                 ter informatie, gepubliceerd worden op de website.

 
7.              Begroting 2018

 
8.              Verkiezing kascontrole commissie 2018

 
9.               Verkiezing bestuursleden: Volgens het rooster van aftreden, treedt de voorzitter Emil de Wilde af en stelt zich                         herkiesbaar.                           
                 Ook de penningmeester Jan de Bruijn treedt af maar hij stelt zich NIET herkiesbaar.                              
                 Verkiezing van een nieuwe penningmeester.
                                                                  
 
10.          Rondvraag

 
11.           Sluiting

 
 
PS.          Als er punten zijn die beslist op de agenda moeten komen, stuur deze dan schriftelijk of per email naar de                                 secretaris  zodat er bij aanvang van de ALV een aangepaste agenda aanwezig kan zijn.

 
          - Alle genoemde officiële stukken zijn na te zien op onze website.
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu