Valide CSS!

Agenda ALV 2015 - Reünisten Vereniging Vuurleidingsmonteurs, Wapenelektronicamonteurs en Wapentechnische-Dienst Electrotechniek der KM

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Agenda ALV 2015

Nieuws van de Secretaris

Agenda Algemene Ledenvergadering 15 april 2015:
 
 
1.     Opening
 
2.     Ingekomen stukken
 
3.      Notulen ALV 2 april 2014
 
4.       Jaarverslag 2014
 
5.        Kascontrole commissie 2014
           
De kascontrole zal op 5 februari 2015 plaatsvinden. Zo spoedig mogelijk na deze datum zal het financiële verslag, ter informatie,gepubliceerd worden op onze website.
 
6.         Begroting 2015
 
7.         Verkiezing kascontrole commissie 2015
 
8.         Verkiezing bestuursleden
 
9.        Rondvraag
            
           Zijn er nu al vragen die bij de rondvraag besproken kunnen/moeten worden?
            Stel deze dan alvast schriftelijk aan de secretaris zodat het zeker is dat deze behandeld kunnen worden.
            Dit doen we dan bij de ingekomen stukken.
 
10.      Sluiting
 
 
PS.      Zijn er punten die beslist op de agenda moeten komen, stuur deze dan schriftelijk naar de secretaris zodat er bij aanvang van de ALV een aangepaste agenda aanwezig kan zijn.
 
 

 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu