Valide CSS!

Intressante WebSite's - Reünisten Vereniging Vuurleidingsmonteurs, Wapenelektronicamonteurs en Wapentechnische-Dienst Electrotechniek der KM

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Intressante WebSite's

De AVOM is een algemene vereniging voor personeel van de Koninklijke Marine.
Eenieder die in het verleden heeft gewerkt bij de Koninklijke Marine of actief dienend is en contact wil zoeken met bijvoorbeeld (ex)collega's is van harte welkom.
Ongeacht de rang of stand en het aantal dienstjaren. In ons ledenbestand kom je collega's tegen van alle verschillende onderdelen.

Defensie: altijd en overal inzetbaar voor vrede en veiligheid.
Defensie staat voor vrede en veiligheid, in eigen land en daarbuiten. Nederland levert daarmee een bijdrage aan de stabiliteit en vrijheid in de wereld. Hiermee is ook de samenleving gediend.

De VBM is de grootste vakbond voor defensie-personeel van Nederland.
De VBM zet zich al ruim honderd jaar met hart en ziel in voor de belangen van haar leden.
Dat doen we bijvoorbeeld door overleg te voeren met de minister van Defensie, door jouw rechtspositie te beschermen en door inspraak binnen de defensieorganisatie te waarborgen
"CHECKPOINT"
Tijdschrift voor de oude en jonge veteranen

Eén van de faciliteiten gekoppeld aan de veteranenpas is een kosteloos abonnement op het tijdschrift "CHECKPOINT". Augustus 2000 verscheen het eerste nummer. De verschillende artikelen geven mensen en hun belevenissen weer in tijden van oorlog, acties en detacheringen.

Marineschepen.nl is de nummer 1 Nederlandstalige website over marine- schepen en marines wereldwijd. Deze website is geen officiële site van de Koninklijke Marine.

Erkenning & Herdenken
Een van de hoekstenen van het veteranenbeleid is het bevorderen en uitdragen van erkenning voor veteranen. De aandacht en waardering vanuit de Nederlandse samenleving dragen sterk bij aan het gevoel van erkenning onder veteranen.


Alle Hens

Alle Hens is het personeelsblad van de Koninklijke Marine. Het online magazine brengt nieuws en een breed scala aan onderwerpen rond het Krijgsmachtdeel.

De KVMO

De Koninklijke Vereniging van Marineofficieren heeft haar oorsprong in 1883, toen op 10 april de “Vereniging tot behandeling van de op de zeemacht betrekking hebbende onderwerpen” werd opgericht. De aanleiding hiervoor was het vergaan van Zr.Ms. Adder als gevolg van technisch-operationele en veiligheidsgebreken.


Beste Veteraan,
Voor uw agenda:
Vanwege de zomerstop is er in juli géén veteranen- bijeenkomst.
De eerstvolgende inloop is op vrijdag 31 augustus van 15:00 – 16:00 uur.
Zoals gebruikelijk komen we bij elkaar in “de Kasteleen”, Nieuwstraat te Hippolytushoef op het mooie voormalige eiland Wieringen.
Ik hoop velen van jullie eind augustus daar weer aan te treffen.
Voor nu zeg ik: geniet van het hopelijk mooie weer deze zomer!


Deze website is opgezet voor informatie aan alle actief dienende en ex- personeels- leden van de Koninklijke Marine, die als geschutmaker en torpedomaker en/of als Wapentechnische Dienst Werktuigtechniek en/of als Wapentechnische Dienst Systemen (GSMKR/TPMKR/ WDW/WDS) hebben gediend, ongeacht rang of stand, zowel mannelijk als vrouwelijk per- soneel, zowel beroeps als zeemilicien.
Open dagen Defensie

De open dagen van de Koninklijke Luchtmacht, Landmacht en Marine worden georganiseerd vanwege meerdere redenen. Tijdens de dagen wordt vooral een kijkje in de keuken van de defensieonderdelen om bijvoorbeeld werknemers te werven.
Marinemuseum

Het Marinemuseum is een maritiem museum in de Noord-Hollandse stad Den Helder. Het museum ligt op de voormalige marinewerf Willemsoord en is ondergebracht in de Stichting Koninklijke Defensiemusea (SKD). Het museum bestaat uit enkele gebouwen aan de wal en enkele schepen aan de kade. In de gebouwen zijn vaste en wisselende tentoonstellingen te zien, deels over de geschiedenis van de marine en deels over de technische ontwikkelinge

Wie zijn we

Bijna iedereen kan met de Sociale Verzekeringsbank (SVB) te maken krijgen.
Wij voeren sociale verzekeringen uit, zoals de AOW, kinderbijslag of het Persoonsgebonden budget (PGB). Kunt u een sociale verzekering krijgen? Dan helpen we u daarbij. Wij zorgen dat u het bedrag krijgt waar u recht op heeft en geven u informatie.
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu