Valide CSS!

Agenda ALV 2014 - Reünisten Vereniging Vuurleidingsmonteurs, Wapenelektronicamonteurs en Wapentechnische-Dienst Electrotechniek der KM

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Agenda ALV 2014

Nieuws van de Secretaris

Agenda Algemene Ledenvergadering 2 april 2014


  • Opening door de voorzitter


  • Ingekomen stukken


  • Notulen ALV 17 april 2013


  • Kascontrole commissie 2013

    De kascontrole zal op 7 februari 2014 plaatsvinden. Zo spoedig mogelijk na deze datum zal het financiële     verslag, ter informatie, gepubliceerd worden op onze website.

  • Begroting 2014


  • Verkiezing kascontrole commissie 2014


  • Verkiezing bestuurslid Henk Woudenberg


  • Rondvraag

    Zijn er nu al vragen die bij de rondvraag besproken kunnen/moeten worden. Stel deze dan alvast schriftelijk     aan de secretaris zodat het zeker is dat deze behandeld

  • SluitingPS. Zijn er punten die beslist op de agenda moeten komen, stuur deze dan schriftelijk naar de secretaris        zodat bij aanvang van de ALV een aangepaste agenda aanwezig kan zijn.

 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu