Valide CSS!

Alle Hens 1978 Nico Engelgeer - Reünisten Vereniging Vuurleidingsmonteurs, Wapenelektronicamonteurs en Wapentechnische-Dienst Electrotechniek der KM

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Alle Hens 1978 Nico Engelgeer

Nostalgie > Nostalgie van Leden > Anekdotes
OPPWEMNT N. Engelaar werd na een plaatsing op Hr. Ms. Van Nes in augustus 1977 voor de tweede maal geplaatst op de Munitietechnische werkplaats (MTW) in de functie van Systeem Verantwoordelijk Onderofficier
(SVO). Hij keurt en beproeft alle elektrotechnische zaken de MTW betreffende en adviseert op dit gebied het hoofd keuringen en beproevingen.
Verder is hij belast met de voorbereiding, medewerking bij de uitvoering en het analyseren van beproevingen van raketdieptebommen aan boord van schepen . In dit verband was hij ook betrokken bij het noodlottige ongeval dat indertijd heeft plaats gevonden aan boord van Hr.Ms. Friesland waarbij een raketdieptebom vroegtijdig tot ontploffing kwam.
Ook gaat hij regelmatig als waarnemer mee aan boord van schepen wanneer er Seacat-Ianceringen plaatsvinden.
Het assistentie verlenen bij de behandeling van defectenrapporten en het aangeven van mogelijke storingsoorzaken behoort eveneens tot zijn functie. In teamverband is hij belast met de kwaliteitszorg van de bij de KM in gebruik zijnde geleidewapens hetgeen erop neerkomt dat de schepen worden bevoorraad met projectielen die in optimale omstandigheden verkeren.
Het domicilie van adjudant Engelaar bevindt zich in het nieuwe MTW gebouw op het Nieuwe Haventerrein alwaar hij gezeten achter zijn bureau een fraai uitzicht heeft op het Amsteldiep met als decor de kust van Wieringen en Den Oever.
Hij heeft veel gevaren op allerlei typen schepen bij de KM waardoor hij alle aspecten van de varende vloot heeft meegemaakt, iels wat hem op deze functie bijzonder van pas komt.
Hij is gehuwd en met echtgenote en twee dochters woonachtig in Den Helder.
Adjudant Engelaar toonde zich een bijzonder gelukkig mens die weinig problemen heeft met de huidige KM.
Het vormen van kerndienstvakken en het onderbrengen daarvan in een Wapentechnische dienst is een goede zaak

Artikel letterlijk uit de Alle Hens van September 1978 overgenomen.

Red. Een oplettende lezer zal direct weten dat het hier om Nico Engelgeer gaat en niet Engelaar.
Tevens is de raketdieptebom op Hr. Ms. Friesland niet vroegtijdig ontploft maar vroegtijdig ontstoken, een ontploffing had meer schade op de Friesland veroorzaakt.

 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu