Valide CSS!

Via Post - Reünisten Vereniging Vuurleidingsmonteurs, Wapenelektronicamonteurs en Wapentechnische-Dienst Electrotechniek der KM

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Via Post

Nieuws van de Ledenadministratie > Aanmelding/Mutatie formulier


Aanmeldingsformulier

                     Lidmaatschap Reünisten Vereniging VLMNT/WEMNT KM

Het lidmaatschap van de vereniging bedraagt 7,50 per jaar voor de eerste keer te voldoen bij aanmelding. Daarna voor 15 maart van het verenigingsjaar. Het lidmaatschap gaat in na betaling van de eerste contributie.                              


Verzoeke het formulier zover U bekend met blokletters in te vullen

Achternaam  .............................................. Tussenvoegsel  ...........

Roep naam ................................................  Voor letters  ..............

Straat  ........................................................  Huisnummer  .............

Plaats  ........................................................  Postcode  ...................

Land anders dan Nederland  ......................


Telefoon  ....................................................  Mobiel nr  .................................

E-mailadres  ...............................................

Registratienummer  ...................................  Marinenummer  .......................  

Opkomst Klas cq EVO  ................................


Datum van opkomst  .................  Stand/Rang bij opkomst  ..........................


Datum van ontslag  ...................  Stand/Rang bij ontslag  ............................

Geboorte datum ………………………………….....


Heeft U een langer dienstverband gehad dan 12 jaar  (ja/nee)  Postactief


Heeft U meegedaan aan een vredesmissie   (ja/nee)  Veteraan

Datum  .........................                   Handtekening
Het ingevulde formulier kunt u voorzien van een handtekening inleveren bij een van de bestuursleden of in een voldoende gefrankeerde gesloten enveloppe sturen naar het
postadres van de ledenadministratie die U kan vinden op de Contact Informatie pagina.
Beëindiging van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk voor 1 december van het lopende jaar.
Druk voor het uitprinten van het aanmeldingsformulier op onderstaande printer knop.

 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu