Valide CSS!

Agenda ALV 2013 - Reünisten Vereniging Vuurleidingsmonteurs, Wapenelektronicamonteurs en Wapentechnische-Dienst Electrotechniek der KM

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Agenda ALV 2013

Nieuws van de Secretaris


Agenda Algemene Ledenvergadering 17 april 2013:  • Opening door de voorzitter  • Het voorstellen van het bestuur aan de leden  • Mededelingen, secretaris  • Contributie en begroting, penningmeester  • Vaststellen kascontrole commissie  • Rooster van aftreden, te beginnen na 3 jaar (2016) 1 bestuurslid en vervolgens ieder jaar een bestuurslid  • Onderwerpen voor het Huishoudelijk Reglement:

      --- Het houden van een Algemene Ledenvergadering in de ”niet reünie” jaren
      --- Onkostenvergoeding bestuursleden bij handelingen voor de vereniging


  • Rondvraag  • Sluiting

 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu