Valide CSS!

Agenda ALV 2017 - Reünisten Vereniging Vuurleidingsmonteurs, Wapenelektronicamonteurs en Wapentechnische-Dienst Electrotechniek der KM

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Agenda ALV 2017

Nieuws van de Secretaris

 
 
Agenda Algemene Ledenvergadering 20 april 2016:

1. Opening

2. Ingekomen stukken

3. Notulen ALV 20 april 2016

4. Jaarverslag 2016

5. Kascontrole commissie 2016

6. Begroting 2017

7. Verkiezing kascontrole commissie 2017

8. Verkiezing bestuursleden: Volgens het rooster van aftreden, treedt Piet Hageman af en stelt zich herkiesbaar.

9. Rondvraag

10. SluitingPS. Zijn er punten die beslist op de agenda moeten komen, stuur deze dan schriftelijk of per email naar de secretaris zodat er bij aanvang van de ALV een aangepaste agenda aanwezig kan zijn.

 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu