Valide CSS!

Belangrijke Informatie - Reünisten Vereniging Vuurleidingsmonteurs, Wapenelektronicamonteurs en Wapentechnische-Dienst Electrotechniek der KM

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Belangrijke Informatie

Verenigings Informatie

 
 
Zeer geachte leden, . . . . . .
 
 
 
Tijdens onze bestuursvergadering op 4 oktober 2013 was het primaire punt:    Hoe gaan we in 2014 de ledenvergadering inkleden.
 
 
Er waren twee opties:
 
1.         Een op zich zelf staande ledenvergadering (ALV) op MK Erfprins             onder het genot van een kopje koffie.
 
2.         Een (ALV) op MK Erfprins met aansluitend een reünie.
 
 
Tijdens het evalueren van beide opties kwamen we tot het besluit om voor de 2e optie te kiezen. Het is toch voor de leden aantrekkelijker om, als je wat verder weg woont, op een dag meer te doen dan alleen maar de (ALV).
 
Ook is het dan wel zo dat de leden die wat verder weg wonen eigenlijk de moeite niet nemen om alleen voor de vergadering zo’n reis te gaan maken.
 
 
Let wel dat wij als bestuur het vercontinueren van het jaarlijks terug keren van een reünie gekoppeld aan de ledenvergadering te zullen voorleggen in de eerste vergadering. De leden hebben op de vergadering van 2 april 2014, eigenlijk unaniem, ingestemd met optie 2.
 
 
Dus ieder jaar een ALV met aansluitend de reünie waarvoor de leden ruim van te voren een uitnodiging zullen ontvangen met de de bijzonderheden.Het bestuur van de Reünisten Vereninging VLMNT, WEMNT en WDE
 

De volgende vacatures bestaan en komen er binnen het bestuur

Per onmiddelijke ingang een Ledenadministrateur
Per onmiddelijke ingang een Secretaris

In 2024 heeft de Penningmeester zijn termijn erop zitten kan zich verkiesbaar zetten voor een 2e termijn.

In 2024 treed de Voorzitter af na 2 termijnen en is niet herkiesbaar.

Het bovenstaande houd in dat er 2 kandidaten gezocht worden en wij vragen U daarom om hier over na te denken en heeft U interesse U op te geven en dit per brief of email aan de Secretaris kenbaar te maken.
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu