Valide CSS!

Belangrijke Informatie - Reünisten Vereniging Vuurleidingsmonteurs en Wapenelektronicamonteurs der KM

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Belangrijke Informatie

Verenigings Informatie

 
 
Zeer geachte leden, . . . . . .
 
 
 
Tijdens onze bestuursvergadering op 4 oktober 2013 was het primaire punt:    Hoe gaan we in 2014 de ledenvergadering inkleden.
 
 
Er waren twee opties:
 
1.         Een op zich zelf staande ledenvergadering (ALV) op MK Erfprins             onder het genot van een kopje koffie.
 
2.         Een (ALV) op MK Erfprins met aansluitend een reünie.
 
 
Tijdens het evalueren van beide opties kwamen we tot het besluit om voor de 2e optie te kiezen. Het is toch voor de leden aantrekkelijker om, als je wat verder weg woont, op een dag meer te doen dan alleen maar de (ALV).
 
Ook is het dan wel zo dat de leden die wat verder weg wonen eigenlijk de moeite niet nemen om alleen voor de vergadering zo’n reis te gaan maken.
 
 
Let wel dat wij als bestuur het vercontinueren van het jaarlijks terug keren van een reünie gekoppeld aan de ledenvergadering te zullen voorleggen in de eerste vergadering. De leden hebben op de vergadering van 2 april 2014, eigenlijk unaniem, ingestemd met optie 2.
 
 
Dus ieder jaar een ALV met aansluitend de reünie waarvoor de leden ruim van te voren een uitnodiging zullen ontvangen met de de bijzonderheden.Het bestuur van de Reünisten Vereninging VLMNT en WEMNT, . .
 

 
Geachte leden,

 
Wij zitten als bestuur en vereniging
met een geweldig probleem.
 

Jan de Bruijn, onze penningmeester, heeft fysieke en mentale problemen, waardoor hij moet stoppen met het penningmeesterschap.
 
Op de uitnodiging voor de vorige Reünie heb ik het al vermeld en ook tijdens de Algemene Ledenvergadering is dit onderwerp ter sprake gekomen met als resultaat dat Jan zijn functie tot 31 December 2018 heeft verlengt met de mededeling dat zijn penningmeesterschap dan echt stopt.
 
U raadt het zeker al?
 
Wij hebben tot op heden geen enkele reactie gekregen op onze vraag wie het van Jan wil overnemen en dat is erg triest.
 
Ik wil toch weer een poging wagen om onze zorgen en ook die van alle leden dus ook die van u, op te lossen.
 
Nadat de Stichting die de tweejaarlijkse Reünies organiseerde, op verzoek van de Marine, omgezet moest  worden in naar een verenging, waren er een aantal problemen op te lossen.
 
Onder meer moest er jaarlijks een Algemene Ledenvergadering worden gehouden. Op die vergadering moesten de financiële stukken worden gepresenteerd en die moesten door een kascommissie worden gecontroleerd. Dat hebben we opgelost door de ALV in de nu jaarlijkse Reünie te integreren.
 
Dat betekende wel dat er een degelijke financiële boekhouding moest worden gemaakt.
 
Jan de Bruijn heeft zich daar sterk voor gemaakt en er een mooi stuk werk voor geleverd. Al de jaren dat we nu een vereniging zijn heeft hij dat heel goed bijgehouden en beheerd. Bravo!
 
De ledenlijst wordt al een poos door Henk Woudenberg bijgehouden dus dat scheelt ook weer.  
 
De opvolger van Jan komt dus in een opgemaakt bedje.
 
Jan zei laatst tegen mij: “Het is eigenlijk een parttime baan. In de maanden voor de Reünie is er wel wat werk te doen maar de rest van het jaar is het rustig bijhouden”
 
Dat betekent dat een nieuwe penningmeester een functie krijgt die goed te doen is. Jan is uiteraard bereid om je in te werken en de reiskosten voor de weinige vergaderingen worden door de vereniging vergoed.
 
Heb je wat vrije tijd over, denk er dan eens over na en neem contact op met de penningmeester (06-16404571) of met iemand anders van het bestuur.
 
Je gaat hiermee de vereniging en daarmee ook jezelf, uit de brand helpen en dat is best een applausje waard.
 
 
DOEN HOOR !!!
 
 
Met vriendelijke Marine groet,
Piet Hageman
Rousseaustraat 23
2037 EC Haarlem
email: paghageman0@gmail.com
Mob:   06 46338362
 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu