Valide CSS!

Agenda ALV 2016 - Reünisten Vereniging Vuurleidingsmonteurs, Wapenelektronicamonteurs en Wapentechnische-Dienst Electrotechniek der KM

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Agenda ALV 2016

Nieuws van de Secretaris

Agenda Algemene Ledenvergadering 20 april 2016:

1. Opening

2. Ingekomen stukken

3. Notulen ALV 15 april 2015

4. Jaarverslag 2015

5. Kascontrole commissie 2015 **

6. Begroting 2016

7. Verkiezing kascontrole commissie 2016

8. Verkiezing bestuursleden

9. Rondvraag

10. Sluiting

** Zodra de kascontrole heeft plaatsgevonden zal het financiële verslag, ter informatie,
     gepubliceerd worden op de website.

PS. Zijn er punten die beslist op de agenda moeten komen, stuur deze dan schriftelijk of per email naar de secretaris zodat er bij aanvang van de ALV een aangepaste agenda aanwezig kan zijn.

 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu