Valide CSS!

Reünisten Vereniging Vuurleidingsmonteurs en Wapenelektronicamonteurs der KM

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Anna Paulowna, December 2018
 
 
Geacht leden,

 
 
Wij willen u graag uitnodigen voor de 7de Reünie met geïntegreerde Algemene Ledenvergadering.
De reünie wordt gehouden op woensdag 10 april 2019 in Marine Kazerne Erfprins.
MK Erfprins is toegankelijk via de Hoofdingang aan het Schapendijkje 1, 1782 TG, nabij de Vuurtoren.
Parkeren kan op het terrein van Erfprins op die plekken die daar voor bestemd zijn.
Reünisten die met het openbaar vervoer komen, kunnen zich melden bij de Keelpoort aan de Fortweg.
 
De contributie voor de vereniging is € 7,50 per jaar. Dit bedrag dient u met vermelding van Contributie 2019 te voldoen vóór 15 maart 2019.
Als u aanwezig wilt zijn op de Reünie met ALV dan dient u € 15,00 over te maken, € 7,50 contributie en € 7,50 voor de reünie. Dit bedrag dient ook uiterlijk 15 maart 2019 op de rekening van de vereniging te zijn bijgeschreven.
Wilt u het juiste bedrag overmaken op rekening NL43 ABNA 0577 5860 92 t.n.v. Reünisten Vereniging VLMNT/WEMNT te Hengelo, met vermelding van: Contributie 2019 en Reünie 2019 plus uw naam en adres en zo mogelijk uw e-mail adres.
 
Wilt u zo vriendelijk zijn om bij binnenkomst even de lijsten te controleren op de juiste gegevens, speciaal op Veteraan, Post Actief en e-mail adres.
 
 
Dagindeling woensdag 10 april 2019
      10.00 - 10.45          Ontvangst met koffie en thee in gebouw De Eendracht                                            en uitdelen van de naambadges.
      10.45 - 11.15          Algemene Ledenvergadering. Zie bijgevoegde agenda.
      11.30                        Welkomstwoord.
      11.40                        Gelegenheid om gezellig bij te praten met een hapje en een                                             drankje.
      13.00                        Bar gesloten, uitgebreide Blauwe Hap in de Buffel en een                                              drankje.
      14.30                        Koffie of thee in De Eendracht.
      15.00                        Einde reünie.
 
 
U wordt vriendelijk verzocht zich aan deze tijden te houden en voor het weggaan even uw badge in te leveren.

Vriendelijke groet en tot ziens op de Reünie en ALV,
Emil de Wilde, voorzitter
Jan de Bruijn, waarnemend penningmeester
Piet Hageman, secretaris
Henk Woudenberg, ledenadministratie

Reacties graag naar de secretaris:
P.A.G. Hageman, Rousseaustraat 23, 2037 EC Haarlem.
06-46338362 maar het liefst per e-mail: paghageman0@gmail.com                                       
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu